Aşı Nedir Bebeklerde Aşı Çocuklarda Aşı Yetişkinlerde Aşı Seyahatte Aşı Sağlık Çalışanlarına Özel
Kızamıkçıktan korunuyor musunuz
 
   

Hakkında

asibilgi.com aşı ve aşılama konularında toplumun ihtiyacı olan doğru ve güncel bilgilere kolay ulaşımını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde ve...
   
   

Paylaşın, bilgilendirin

   

   
Aşı Takvimi
İlgili Linkler
Sıkça Sorulan Sorular
İletişim
   

   

İlaç Yan Etki Bildirimi

   

   

Kızamıkçıktan korunuyor musunuz?

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı Doğumsal Kızamıkçık Sendromunu önlemek amacıyla 20-35 yaş arası kadınlara 1 doz kızamıkçık aşısı uygulanmasını önermektedir.
   

   

Difteri ve Tetanoz; Unutulan tehlike...

Ülkemiz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2008 yılında yenidoğan tetanozu hastalığından arındırılmış bölge ilan edilmiştir. Peki ya erişkin tetanozu ve 2011 yılında halen can alabilen difteri....
   

Doktorunuza Sorun

 
 

Sıkça Sorulan Sorular

Aşılanmak Gerekli midir

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yılda ortalama 2,5 milyon çocuk aşı ile önlenebilir hastalıklar dolayısıyla yaşamını yitirmektedir. Aşılama en etkili, en maliyet etkin ve en ulaşılabilir koruyucu hekimlik yöntemidir. Aşı hastalıklara yakalanmadan önce ucuz ve kolay şekilde hastalığın bulaşmasını önleyen bir yoldur. Bulaşıcı Hastalıklardan korunmak amacıyla aşılanmak son derece önemlidir.

Aşı Sonrası Beni Neler Bekliyor

Aşılarda ilaç sayılmakta ve tüm ilaçlarda da söz konusu olabildiği gibi aşılarda da nadir de olsa bir takım istenmeyen etkiler görülebilme ihtimali söz konusudur. Ancak bu etkiler genellikle ateş gibi hafif sistemik etkiler veya enjeksiyon yerinde sertlik, kızarıklık, ağrı gibi lokal yan etkilerdir. Unutulmamalıdır ki hemen her durumda bireyin aşı ile korunulabilir hastalıklara yakalanma ve bu hastalığa bağlı nedenlerle ölme ya da sakat kalma olasılığı, aşılama ile oluşabilecek istenmeyen etkilerin görülme olasılığı ile karşılaştırılamayacak kadar fazladır.  

Aşı Kısırlığa Yol Açar mı

Aşılar, en yüksek biyoteknoloji ürünleri olup, seriler şeklinde üretilmekte ve aynı seri ile kitleler aşılanmaktadır. Aşılar, üretildikten sonra en üstün teknolojiler ışığında kalite kontrollerine tabii tutulmakta ve uygun bulunduğunda piyasaya sürülmektedir. Aşıların kısırlığa yol açtığı dedikodusu aşı karşıtı grupların çıkardığı bir safsatadır. Bu dedikodu yıllar önce Sağlık Bakanlığı tarafından sürdürülen çocuk felci aşılaması esnasında ortaya çıkmıştır. Bu dedikoduların mantıktan uzak olduğu kadar gerçeklerden uzak olmaları da o dönemde aşılanan milyonlarca çocuğun bugün milyonlarca çocuk sahibi olması ile gözler önüne serilmiştir.

Aşılandıktan Sonra Felç Olma İhtimali Var mıdır

Aşı sonrası felç, aşının içeriği kaynaklı beklenen bir yan etki değildir. Ancak sağlık personeli tarafından yapılmayan aşı uygulama yerine bağlı hatalı uygulamalarda çok nadir de olsa geçici paraliziler görülebilmektedir. Bu gibi durumda fizik tedavi yöntemleri uygulanmak suretiyle etkilenen ekstremite tekrar eski fonksiyonuna kavuşturulabilmektedir.

Bebeğim / Çocuğum Hasta İken Aşı Yaptırabilir miyim

Bebeğiniz / çocuğunuz hasta ise hastalığının ciddiyetine göre aşılanıp aşılanmamasına karar verilir. Aşağıda belirtilen nedenler aşılamaya engel teşkil etmez;

• Allerji veya astım (yukarıda anlatıldığı gibi, aşının belirli bir bileşenine karşı bilinen bir alerji dışında),
• 38.5 ºC’nin altında seyreden solunum yolu enfeksiyonu veya ishal gibi hafif hastalıklar, • Ailede aşıyı takiben yan etki görülme öyküsü, • Ailede konvülsiyon, felç veya epilepsi bulunma öyküsü,
• Antibiyotik tedavisi görme,
• Anne sütü alma,
• Kronik kalp, akciğer, böbrek veya karaciğer hastalıkları gibi kronik hastalıklar,
• Serebral palsi, Down sendromu gibi kalıcı nörolojik durumlar,
• Prematürite (aşılama ertelenmemelidir),
• Ameliyat öncesi ve sonrası,
• Malnütrisyon,
• Yenidoğan sarılığı öyküsü,
• Topikal (cilt üzerine krem/merhem), aerosol (solunum yolu ile) şeklinde veya lokalize (intraartiküler, intrabursal veya tendon içi vb.) steroid kullanımı ya da ağız yolu ile düşük doz steroid kullanımı (2 mg/kg veya 20 mg/gün dozundan az),
• Konvülsiyon (nöbet geçirme) öyküsü: aşılama sonrası ateş görülebileceğinden, febril konvülsiyon öyküsü olan çocuklarda ateş çıkması beklenen dönemde ateş düşürücü verilmesi uygundur. Çocuk antikonvülzan tedavi alıyorsa tedavisine aksatılmadan devam edilmelidir.

Bebeğim / Çocuğum Ateşli İken Aşı Yaptırabilir miyim

38.5 ºC’nin altında seyreden ateşli hastalıklar aşı olunmasına engel teşkil etmemektedir. Bazı aşılarda aşı olunduktan sonra görülebilecek ateş durumları parasetamol ile kolayca tedavi edilebilmektedir.

Grip Aşısı Gerekli midir

Grip, halk arasında sıklıkla soğuk algınlığı ve nezle vakaları ile karıştırılmakta olup hafif seyirli bir hastalık olarak yanlış algılanmaktadır. Her burun akıntısı, hafif kırgınlık durumunda halk, grip oldum şeklinde hastalığını ifade etmektedir. Oysa grip (influenza) soğuk algınlığı ve nezleden farklı ve daha ciddi, ölümlere yol açabilen bir hastalıktır.

Grip, yüksek ateş, başağrısı, yorgunluk, halsizlik, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı, yaygın kas ağrıları, özellikle çocuklarda bulantı, kusma ve ishal gibi mide-barsak sistemi şikayetleri ile karakterizedir. Grip oldukca ağır ve hastayı yatmak zorunda bırakan bir hastalıktır.

Komplikasyonları; Grip diğer viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi, baktertilere bağlı zatürrelerin daha sık görülmesine neden olur. Ayrıca beslenememeye bağlı problemler, hastanın altta yatan kalp yetmezliği, astma ve şeker hastalığı gibi problemlerinde ağırlaşması ile sonuçlanabilir. Ayrıca çocuklarda orta kulak ve sinüs problemleri ortaya çıkabilir. Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı bulunanlarda grip ölümcül olabilmektedir.

Gripten korunmanın en etkin ve ucuz yolu aşılanmadır. Her yıl dolaşımda bulunma ihtimali yüksek olan 3 influenza türü Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilir. Aşı üreticileri o yıl üretecekleri aşıları bu doğrultuda hazırlayarak piyasaya sunarlar.

Grip aşısı nezle veya soğuk algınlığına neden olan diğer virüs enfeksiyonlarına karşı çapraz koruma sağlamadığı gibi grip aşısı ile aşılanmış olmak o yıl kesinlikle gribe yakalanılmayacak anlamına gelmez. Zira olunan aşının içerisinde o yıl görülmesi yüksek ihtimal olan 3 influenza tipi bulunmakta, bu tipler haricinde bir virüs tipi dolaşımda olduğu takdirde hastalığa yakalanma ihtimali bulunmaktadır. Ancak özellikle virüsün alt tipleri arasında yakınlık bulunduğu durumlarda çapraz korumadan söz edilebilmektedir (virüsün bir alt tipine karşı bağışık olan bireyin yakın bir alt tiple enfekte olduğunda o tipe karşı da dirençli olma durumu).

Aynı Anda Birden Çok Aşı Olunur mu

Aynı anda 2 veya 3 aşı uygulanabilir ancak bu durumda dikkat edilmesi gereken hususlar; aşının yapıldığı yerler arasında en az 2 cm. mesafe olmalıdır. 2 farklı aşı yapılacaksa ideali 2 farklı ektremiteden uygulanmasıdır (farklı bacaklar veya kollar). 3 aşı uygulanacak ise aynı kol veya bacaktan 2 cm. ara vermek koşulu ile 2 aşı uygulanabilir. Ancak aynı anda birden fazla aşı uygulamalarında hangi aşının hangi bacak veya kola uygulandığı not edilmelidir.

Aşı Yaptıracağım Tarihi Geçirdim, Şimdi Ne Yapacağım

İster bebek, ister çocuk isterse de erişkin olsun tüm bireylerde aşılamada esas olan gününde aşı yaptırmaktır. Ancak neden ne olursa olsun aşı günü atlanmış bebekler bir an evvel sağlık kuruluşuna başvurarak kaldığı yerden aşılanmalarına devam edilmelidir. Aşı zamanı uzun süre geçmiş olan (bir kaç aydan fazla) bireylerde ise doktoruna başvurarak yeni bir aşılama şeması hazırlanması önerilmektedir.

Hamilelikte Aşı Yapılabilir mi

Teorik olarak gebelere inaktif, bakteriyel ve toksoit aşıların uygulanmasında fetus için risk ihtimali yoktur. Canlı aşılar ise teorik anlamda fetus için bir risk taşımaktadır.

Gebe kadınlara tavsiye edilen aşılar içerisinde difteri-tetanoz (dT) aşısı bulunmaktadır. Gebe kalmış bir kadın tetanoz açısından aşılama şemasını tamamlamamış ise veya tamamladığı halde son 10 yıl içerisinde tetanoz aşısı olmamış ise gebeliği döneminde tetanoz aşısı uygulanmalıdır.

Gebelere gerektiği durumlarda eğer doktoru tarafından önerilmiş ise influenza (grip), hepatit B, hepatit A, polisakkarit pnömokok, konjuge ve polisakkarit menenjit aşıları uygulanabilir.

Gebe kadınlara, su çiçeği, kızamık, kızamıkçık, kabakulak gibi canlı aşılar yapılması önerilmemektedir. Şu ana kadar bilinmeyerek kızamıkçık aşısı uygulanmış gebe kadınlarda bebeklerinin etkilendiğine dair bulgu yer almamıştır. Ancak pratikte kızamıkçık aşısı uygulanacak olan gebe kalma ihtimli bulunan kadınlara aşı sorgulanarak uygulanmalıdır. Kızamıkçık aşısı uygulanan kadın 1 ay süre ile hamile kalmamaya özen göstermelidir.

Hangi Aşı Daha Kalitelidir

Aşılar günümüz en yüksek biyoteknoloji ürünleridir. Üretimi tamamlamış ve kontrol testlerinde uygun bulunmuş aşılar için birinci veya ikinci kalite kavramlarından söz edilemez. Bu nedenle tüm aşılar kaliteli özelliktedir. Ancak aşının kalitesini değiştiren unsur üretimden kullanıcıya kadar titizlikle takip edilmesi gereken soğuk zincir koşullarıdır.

SSPE Nedir

Kızamık virüsünün yol açtığı beynin iltihaplanması ile seyreden son derece ciddi bir hastalıktır. Kızamık geçirmiş olan çocuklarda bağışık cevabın tam gelişmemesi veya uygun gelişmemesi sonucu kızmaık virüsünün beyne yerleşerek 1-10 yıl içerisinde tekrar aktive olması neticesinde gelişen bir hastalıktır. Bu hastalık kızamıkta olduğu gibi bulaşıcı nitelik taşımamaktadır. Her 100.000 kızamık geçirme vakasından birinde bu hastalık görülmektedir.

Çocuklukta geçirilen kızamığın ağır ya da hafif olması SSPE oluşma riskini etkilemez. Hatta döküntü olmadan (gizli) geçirilmiş kızamıklardan sonra da SSPE olabilir. Kızamık hastalığının ülkemizde halen görülmesi nedeniyle SSPE vakaları da halen görülebilmektedir. Bu hastalığın çözümü, kızamık aşısının mümkün olduğu kadar yaygınlaştırılması ve aşılmada tüm çocuklara ulaşılmasıdır. Kızamık aşısını yüksek oranda uygulayan ülkelerde SSPE hastalığı görülmemektedir.

Belirtileri: Önceden normal gelişimi olan bir çocukta (ya da genç erişkinde) birkaç hafta - birkaç ay içinde gelişen yürümede bozulma, unutkanlık, konuşmada bozulma, davranış değişikliği, başın öne doğru düşmesi ya da vücutta gevşeme, silkinme şeklinde çok kısa süreli nöbetler en tanımlayıcı belirtilerdir.

SSPE hastalığı ilerleyici bir hastalıktır. Tam olarak tedavisi mümkün değildir ancak erken dönemde tedavi edilmeye başlandığı durumda çok nadir de olsa ilerlemenin durduğu vakalar vardır.

Aşı Orucu Bozar mı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Orucu Bozan Şeyler başlıklı yazısının c) İlaç Kullanmanın ve İğne Yaptırmanın Hükmü maddesinde şöyle buyurulmaktadır; "Ayrıca belli hastalıklara karşı korunmak maksadıyla yapılan aşıların hükmünde de tartışma bulunmakla birlikte, bu tür aşılarla vücuda mikrop verilerek bağışıklık kazandırmaya çalışıldığı, dolayısıyla bunların beslenme amaçlı olmadığı söylenerek oruca zarar vermeyeceği görüşü ağırlık kazanmıştır."

Miyadı Geçmiş Aşı Kullanılabilir mi

Her aşının da ilaçlarda olduğu gibi belirli bir son kullanma tarihi (miyadı) vardır. Her aşı için farklı olabilen ve üretim teknolojileri ile alakalı olan miyat, o aşının etkinliğinin ve güvenliğinin ilk üretildiği anda olduğu kadar sürdürüldüğü tarih anlamını taşımaktadır. Miyadı geçmiş aşıların kullanılması önerilmemektedir. Miyadı geçmiş bir aşı kullanıldığı durumlarda etkinliği daha düşük olacaktır. Aşılar steril ürünler olduğundan şişe bütünlüğü korunduğu sürece yan etki görülme ihtimalinde bir artış söz konusu değildir.

Miyadı geçmiş bir aşı ancak zorunlu kalındığı durumlarda (aşıya erişilemeyen ve uygulanması zorunlu olduğu haller) uygulanabilir.

 

 
   
Hekiminiz, sağlığınız ile ilgili en iyi tavsiyeleri verir, uygulamaları yapar. Sağlığınız ile ilgili hekiminize danışmanızı tavsiye ederiz.
Bu sitedeki bilgiler bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.

Keymen İlaç

© 2011-2016 Tüm hakları saklıdır.
Şehit Gaffar Okkan Cad. No.40 Gölbaşı 06830 Ankara
Tel. 0 312 485 37 60 Faks. 0 312 485 37 61
keymen@keymen.com.tr

Site Sorumlusu: F. C. Tezer
Son Güncelleme: 19.09.2014
 
Aşı Bilgi | Aşı Bilgilendirme Platformu